دسته بندی محصولات

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

مانیتور

آیفون تصویری یک کالای ضروری در ساختمان ها می باشد به طوری که نبود آن یک نقص بسیار بزرگ در ساختمان ها است 

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۴۷,۰۰۰ تومان
۱,۸۰۷,۸۰۰ تومان
۱,۰۳۸,۹۰۰ تومان
۱,۲۳۵,۴۰۰ تومان

پنل تصویری تک نما 

پنل های تصویری و صوتی تک نما در واقع محصولی مکمل با مانیتور های این شرکت می باشد و استفاده از دوربین های بسیار با کیفیت در این پنل ها تصاویر فوق العاده ای را ثبت و به آیفون های تصویری انتقال میدهند. در کنار انواع پنل های تصویری تک نما مدلی طراحی شده است با نام تجاری پنل کدینگ تک نما که ویژه ساختمان هایی با تعداد بسیار بالا  از لحاظ واحد ها میباشد. چرا که اگر ساختمانی دارای 260 واحد باشد نمیتوان 260 کلید برای زنگ زدن در ورودی ساختمان طراحی کرد ، در نتیجه یک پنل کدینگ با صفحه شماره گیر تلفنی در ورودی ساختمان نصب میشود.

۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۳۵,۳۰۰ تومان
۱,۰۹۷,۱۰۰ تومان
۱۱,۵۴۳,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۱,۷۰۰ تومان
۹۸۲,۶۰۰ تومان
۸۸۷,۲۰۰ تومان
۸۵۸,۶۰۰ تومان
۱,۵۲۶,۴۰۰ تومان
۱,۵۲۶,۴۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۹۳,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان