آموزش مدار فرمان وقدرت جلسه سوم - 09 خرداد 1396
آموزش مدار فرمان وقدرت جلسه دوم - 09 خرداد 1396
آموزش مدار فرمان وقدرت جلسه اول - 09 خرداد 1396
پک آموزش آشنایی با نقشه خوانی الکتریکی - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش بانک خازنی و توان اکتیو - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش آشنایی باتابلوهای توزیع فشارمتوسط و فشارقوی - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش آشنایی با مدار فرمان برق - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش آشنایی با جعبه اتصال - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش سر کابل و مفصل حرارتی - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش کلیدهای فشار ضعیف - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش کلیدهای فشار قوی - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش موتورهای القایی - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش مدارات فشار ضعیف - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش سیستم های اتصال زمین - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش کابل های قدرت - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش روش های اندازه گیری تجهیزات برقی - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش عایق الکتریکی - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش رله های حفاظتی - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش منابع تغذیه اضطراری ups - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش انبار وابزار برقی - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش سرویس ونگهداری ژنراتور - 21 اردیبهشت 1396
پک آموزش سیم پیچی موتورهای الکتریکی سه فاز - 18 اردیبهشت 1396
آموزش برق ساختمان جلسه 13 - 13 فروردین 1396
پک آموزش برق صنعتی ومدار فرمان طرح ممتاز 18 ماه - 25 بهمن 1395
دوره مونتاژ تابلو برق جلسه 27 - 22 بهمن 1395
آموزش برق صنعتی جلسه49 - 22 بهمن 1395
آموزش لغات انگلیسی برق و اتوماسیون جلسه 9 - 22 بهمن 1395
فیلم آموزشی برداشت اطلاعات ولتاژ و توان راکتیوواکتیو - 21 بهمن 1395
فیلم آموزشی اندازه گیری جریان و هارمونیک آن - 21 بهمن 1395
فیلم آموزشی ولتاژ باقی مانده در خازن - 21 بهمن 1395